banner

 

Välkommen Knattestugan Sök plats hos mig Bilder Kontakta mig

 

 

Välkommen

janeJag heter Jane Huzelius och har själv två barn som är vuxna. Jag har många års erfarenhet av arbete med barn, då jag tidigare har arbetat som dagbarnvårdare under perioden 1990-1998. På den tiden arbetade jag hemma men har nu valt att ha en lokal då jag arbetar gemensamt med en annan dagbarnvårdare (Yvonne Berglund). Tillsammans har vi verksamheten Knattestugan.
 
Jag har även arbetat inom särskolan med barn i åldrarna 6-10 år. I och med arbetet i särskolan fick jag lära mig teckenspråk och detta är något som jag gärna använder mig av i mitt arbete även i dag, tex. vid sångstunder.
 
Förutom att arbeta med barn har jag arbetat som hårfrisörska samt som undersköterska inom äldrevården, från dessa arbetsperioder tar jag med mig all den erfarenhet jag fått av att överhuvudtaget arbeta med människor. Samt förmågan att lyssna och förstå vad människor vill när de inte alltid kan sätta ord på det.
 
Att jag återigen började arbeta med "småbarn" kommer sig av att det ligger mig varmt om hjärtat, samt att jag känner att det är härligt att få vara med och se när barn växer upp och utvecklas.
 
Det jag huvudsakligen vill ta fasta på i mitt arbete med barn är att försöka skapa en hemmalik trygg miljö där barnen ges tid för att utvecklas på alla möjliga sätt utan att detta är allt för uppstyrt. Jag anser tex. att lek utomhus är ett sätt att utveckla motoriken genom att barnen får gå, klättra och balansera efter egen förmåga över stockar och stenar. Samt att man genom sång, lek och ramsor kan lära barnen färger, månader, att räkna osv.


Knattestugan är den lokal där jag tillsammans med Yvonne Berglund driver familjedaghem.

Läs mer om vår verksamhet här

 

Tycker du att min verksamhet verkar vara något för ditt/dina barn, sök plats hos mig via hemsidan så kontaktar jag Er för vidare besked.

Sök plats här

 

Är du nyfiken på att veta mer om min verksamhet eller träffas för ett personligt möte så tveka inte att kontakta mig.

Kontaktuppgifter hittar du här

 

 

| Knattestugan | Sök plats hos mig | Bilder | Kontakta mig